About IDuMM

Disclaimer

"

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door IDuMM Design met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

 

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, geluids- en filmfragmenten, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, (meubel)ontwerpen, zijn eigendom van IDuMM Design en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle ontwerpen van IDuMM Design zijn beschermd en gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. IDuMM Design behoudt zich het recht voor om de ontwerpen te gebruiken voor reclamedoeleinden.